NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Nhân viên bán hàng tại cửa hàng